O projekte

Výstavba domov v okolí Trenčína

Obec Chocholná-Velčice je pokojná obec nachádzajúca sa len 9 km juhozápadne od Trenčína na pravom brehu stredného toku Váhu. Zo severozápadu je chránená pohorím Biele Karpaty. Kataster obce tvorí úzky pás územia od nivy Váhu až po štátnu hranicu s Českou republikou. Výhodou obce je napojenie na dopravu.

Obec sa zároveň nachádza v blízkosti diaľničného uzlu/križovatky Chocholná pri diaľnici D1 a cesty prvej triedy E61 pri križovaní s cestou prvej triedy E50 (9) smerujúcej do Českej republiky. To jej dáva výnimočné postavenie z hľadiska napojenia na dopravu. Tranzitná doprava obec obchádza. Vďaka tomu je obec tichá a kľudná.


Obec ponúka kompletnú občiansku vybavenosť ako sú potraviny, škôlka, základná škola, čerpaciu stanicu a buduje sa dom služieb.

Obec a okolie ponúka možnosti aktívneho oddychu hlavne v prírode. V blízkosti sa nachádza cyklistický chodník po hrádzi Váhu s rýchlou dostupnosťou do Trenčína a Nového Meste nad Váhom. Vynikajúca rekreačná oblasť je Kykula s krásnym prepojením na moravsko-slovenské pomedzie.


Priamo v obci sa nachádza detské ihrisko, futbalové ihrisko s multifunkčným ihriskom a tenisové kurty.


Cenník

Rodinné domy